Bác sỹ tâm lý thấy bệnh nhân có vợ xinh gái liền giúp đỡ