bồ cũng giống vợ 1 lồn 2 vú mà khi ăn nó lạ lắm phê hơn nhiều