Cái lưỡi quái ác khiến Honoka Yonekura vừa buồn vừa sướng