chân phải bị thương nằm viện nhỏ bạn thân giúp kiếm tra chân giữa xem có bị sao không