đây là lý do khiến 2 thằng bạn của con trai suốt ngày qua nhà chơi