đêm hè nóng bức a chàng tốt bụng đã cởi bỏ giúp quần áo cho đồng nghiệp Tsumugi Akari