em china phục vụ 2 anh châu phi trong lễ hội halloween