không cần tắm đâu anh ăn hàu em luôn cơ như vậy mùi vị mới đậm ngon Momo Sakura