Lấp ló châu mai khiến đồng nghiệp không cưỡng nổi Tsukasa Aoi