Tương lai mù mịt nhưng có em người yêu ngon địt cũng đáng sống rồi